Sản phẩm: Vật tư đóng thuyền

Vật tư đóng tàu

Dùng để làm khung xương tàu, khung xương xà lan,....