Sản phẩm: Cốp pha hộp vuông tròn

Cốp pha hộp vuông

Coppha thép định hình  được cấu tạo bằng 4 tấm thép liên kết lại với...

cốp pha tròn

S ử dụng cốp pha tròn trong thi công sẽ giúp tiết kiệm thời gian của...